• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/edebiyatcimiz

1980 Sonrası Şiir

1980 SONRASI ŞİİR

 

İkinci Yeni sonrasında 1980’e kadar şiiri toplumcu bir bakışla kavrayan şairlerin anlayışı, 1980 darbesiyle yerini özellikle 1970’lerin toplumculuğunu ön plana alan şiire karşı duran 1980 kuşağı şairlerine bırakmıştır.

1980 sonrası şairleri, şiirde geleneksel birikimin önemini vurgulamışlar ve Halk, Divan, İkinci Yeni ve Saf şiir gibi ayrımlara girmeden en yeniden en eskiye kadar Türk şairlerini dikkatle okumayı savunmuşlardır. 

 

1980 Sonrası Şiirin Özellikleri

 • Bu dönem şairleri çevirilere büyük önem vermiştir.

 • 1980 şairleri için ortak bir anlayıştan çok, grupların ve kişilerin ayrı ayrı şiir anlayışlarından söz edilebilir.

 • Yazko Edebiyat, Üç Çiçek, Şiiratı gibi dergiler bu dönemde etkilidir.

 • Uzak çağrışımlarla yüklü imgelere değer verilmesi yönüyle İkinci Yeni şiirinin imge anlayışı devam ettirilmiştir.

 • Bireyci, toplumcu, imgeci, anlatımcı, modernist, gelenekçi diyebileceğimiz farklı anlayışlara uygun örnekler verilmiştir.

 • Yapı ve söyleyişe, içerikten çok fazla önem verilmiştir.


 • Kapalı ve karmaşık bir anlatım benimsenmiştir.

 • İdeoloji, şiirlerde öncelikli bir öğe olarak görülmemiştir.

 • Şiir, düzyazıya yakınlaştırılmıştır.

 • Biçim ve ölçü bakımından halk ve divan şiiri geleneklerine dönüş başlamıştır.

 

 


HAYDAR ERGÜLEN (1956-…)


 • Üç Çiçek dergisini çıkarmış, Şiiratı dergisinde emeği geçmiştir.

 • Aşk, kardeşlik, yaşantılar, çocukluk gibi konuları çoğunlukla imgeli ve mecazlı bir dille işlemiştir.

 • Alevi-Bektaşi şiir geleneğiyle birlikte Cemal Süreya ve Behçet Necatigil ile yakınlıklar kurmuştur.

Eserleri:

Şiir: 

 •  Sırat Şiirleri, Eskiden Terzi, Ölüm Bir Skandal, Karton Valiz, Nar, Hafız ve Semender, Keder Gibi Ödünç, Yağmur Cemi, Hafıza, Üzgün Kediler Gazeli, Karşılığını Bulamamış Sorular, Sokak Prensesi, Kabareden Emekli Bir Kızkardeş, 40 Şiir Ve Bir, Şiir ve Bir 
HÜSEYİN ATLANSOY (1962-…)

 • Mistik metafizikçi yönü ağır basan bir şairdir.
 • Metropol hayatını ve ilişkilerdeki hızlı değişimi, konuşma dilinin imkânlarından yararlanarak ironik bir biçimde işlemiştir.

Eserleri:

Şiir: İntihar İlacı, Balkon Çıkmazında Efendilik Tarihi, Şehir Konuşmaları, İlk Sözler, Su Burcu

 


SEDAT UMRAN (1926-2013)

 • Eşyanın iç dünyasını yansıtarak Türk şiirine büyük bir yenilik getirmiş şairdir. Cansız nesnelerin bilinmeyen dünyalarını okuyucuyla paylaşan Ümran, bilinçaltına attığı acılarını; sevinçlerini eşyanın kimliğinde dışa vurarak mutluluğa ulaşabileceğine inanmış bir sanatçıdır.
 • Şiirlerinde herhangi bir ideolojik düşünce barındırmayan Umran, mısralarında ele aldığı maddeyi, gücünü ve güçsüzlüğünü dile getirmek için kullanmıştır.
 • Yazdığı şiirlerin konuları son derece önemsiz ayrıntılardır. Ancak o kimsenin şiir yazmayı aklına getirmediği nesnelere şiirlerinde hayat vermiştir.
 • Sedat Umran Alman şiirine özenmiş bir şairdir.
 • Şiirlerinde kafiye ve mısra gibi ahenk ve ritim öğelerine pek başvurmamış, sembollere çokça yer vermiştir.

Eserleri:

Şiir: Meşaleler, Leke, Gittin Taş Atarak Denizlerime, Kara Işıldak

 

 

 

 

 

 

Erdem Bayazıt

 • Toplumcu bir anlayışla, lirik duygularla, tok, kavgacı bir anlayışla söylediği şiirleri vardır.
 • Birçok şiirinde İslami bir duyarlılık olan şair tasavvuftan çokça yararlanmıştır. En ünlü şiiri Sebep Ey’de her şeyin tek ve mutlak sebebinin Allah olduğunu dile getirir.
 • Şiirlerinde şehrin yapmacık ortamından kaçış, zulme haksızlığa başkaldırı, resmî ideoloji ve sloganlara bir karşı çıkış bulunur.
 • Biçimsel açıdan serbest yazan bir şairdir.

Eserleri

 • Sebeb Ey İlk şiir kitabı 1972’de Edebiyat Dergisi Yayınları
 • Risaleler son şiirleri adı altında Akabe Yayınları arasında 1987 yılında çıktı
 • Şiirler (Sebep Ey ve Risaleler iki kitap bir arada) İz Yayıncılık tarafından 1992 yılında basıldı
 • İpek Yolundan Afganistan’a, 1981’de İran, Pakistan, Afganistan ve Hindistan’ı içeren iki aylık gezi ile ilgili izlenimlerini kitaplaştırdı
 • Gelecek Zaman Risalesi, 1998, İz Yayıncılık.
 • Sebeb ey, Risaleler ve Gelecek Zaman Risalesi adlı eserleri birleştirilerek Şiirler adı altında yine İz Yayıncılık tarafından yayımlanmıştır.

 

 

HİLMİ YAVUZ

 • Şiire çok emek veren, az ve zor yazan sanatçı 20 yılda sekiz şiir kitabı çıkarmıştır.
 • İlk şiirlerinde II. Yeni akımının etkileri görülürken sonraları gelenekselle moderni kaynaştırmıştır. Özellikle şiirlerinde tasavvuftan da yararlanmıştır.
 • Şiirlerini kapalı bir anlayışla, çeşitli imgeler ve mecazlarla kaleme almıştır. Yazdığı şiirlerin “Güzel mısralar haline dökülmüş bilmeceler” olarak adlandırılması da bundandır.
 • Yahya Kemal’den sonra Divan şiirine en çok yönelen nâdir sanatçılardandır. Büyük bir geleneğimizin olduğunu düşünen sanatçı, şiirlerinde Divan ve Halk şiirinden esintilere yer vermiştir.
 • Şiirlerinin en güçlü yanı şekle önem vermesi ve şiir dilini ustaca kullanmasıdır. Eserlerinde tarihi kelimelerden, türkü ve halk deyimlerinden, kelime, hece ve harf oyunlarından yararlanmıştır.

 

 

Eserleri:

Şiir: Bakış Kuşu, Bedrettin Üzerine Şiirler, Doğu Şiirleri, Gizemli Şiirler, Zaman Şiirleri, Söylen Şiirleri, Ayna Şiirleri, Çöl Şiirleri, Akşam Şiirleri, Yolculuk Şiirleri, Hüzün ki En Yakışandır Bize, Erguvan Sözü, Kayboluş Şiirleri, Gülün Ustası Yoktur

Deneme-inceleme: Kültür Üzerine, Roman Kavramı ve Türk Romanı, Yazın Üzerine, İstanbul Yazıları, Sözün Gücü, Yüzler ve İzler, Kara Güneş, Budalalığın Keşfi

 


CAHİT ZARİFOĞLU

 • Açık anlaşılır şiirler yazmasına rağmen özellikle kapalı, anlaşılması güç bir şiir anlayışıyla eserler vermiştir. Zarifoğlu şiirlerini “zor şiir” olarak adlandırmaktadır.
 • Yazdığı şiirlerindeki kapalı anlamın gerisinde İslami bir anlayış mevcuttur.
 • Hikâye, roman, günlük, piyes, sohbet, radyofonik oyun gibi birçok türde eser vermesine rağmen kendini özellikle şair olarak adlandırmaktadır.
 • Çocuklar için yazdığı kitaplarda gerçekler ile hayaller dünyası iç içedir.
 • Cahit Zarifoğlu’nun eserleri bir ideolojinin savunuculuğunu yapmamış ve didaktik tarzda olmamıştır. İslam, aşk, kadın onun şiirlerinde tüm güzelliğiyle ve soyut bir anlayışla ele alınmıştır.
 • Şiirlerinde madde-ruh ikilemi ve çatışması, Batı’nın hegemonyasına (Batı diktasına karşı Doğu protestosu) karşı başkaldırı vardır, pek çok tezat, trajik biçimde onun şiirlerinde birleşir.
 • Şiirlerinde İslami motifler ağır basar. Nuru Pakdil ile “Edebiyat” dergisini çıkarmıştır.

Eserleri:

Şiir: İşaret Çocukları, Menziller, Yedi Güzel Adam, Korku ve Yakarış

Roman: Savaş Ritimleri

Çocuk kitabı: Yürek Dede ile Padişah, Katıraslan, Ağaçkakanlar, Serçe Kuş, Küçük Şehzade, Motorlu Kuş, Kuşların Dili

Deneme: Bir Değirmendir Bu Dünya

Günlük: Yaşamak

  KÜÇÜK İSKENDER (1964-2019)

 • Şiirlerinin temalarında alışılagelmişin bazen tam karşısında yer alan; polemikçi, başkaldırıcı şiiriyle sadece 1980’li yılların değil tüm Türk şiirinin en gözüpek şairi sayılır.
 • Fazlaca karışık ve yer yer fazlaca uzun ve çoğaltımcı şiiri oldukça özgün ve başarılıdır.
 • Geleneksel yöntemler kullanarak yazdığı divan tarzı şiirleri ve gazelleriyle de dikkat çeker.

Eserleri:

Şiir: Gözlerim Sığmıyor Yüzüme, YirmiöApriI, Periler Ölürken Özür Diler, Suzidilara, Güzel Annemin Hayal Gücü, Ciddiye Alındığım Kara Parçaları, Papağana Silah Çekme, Alp Krizi, Gözyaşlarını Nal Sesleri, Bir Çift Siyah Deri Eldiven, İpucu Bırakma Sanatı, Bahname, Klarnet, Kahramanlar Ölü Doğar, Çürük Et Deposu, Eski Kral Deposu, Siyah Beyaz Denizatları, Barudî, Dicle ile Fıra, Bir Daha Bana Benzeme Angel, Sarı Şey

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Yorumlar - Yorum Yaz