• Anasayfa
 • Favorilere Ekle
 • Site Haritası
 • https://www.facebook.com/edebiyatcimiz

Hisarcılar

HİSARCILAR

1950-1980    Hisarcılar, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı şiir ekollüne bağlı olan şair ve yazarlar topluluğudur. Hisarcılar ilk şiirlerini Çınaraltı dergisinde, Garip akımına karşı bir duruş sergileyerek yayınladılar. Daha sonra 1950 yılında çıkarılmaya başlayan ve 1980 yılına kadar aralıklı olarak 277 sayı çıkarılan Hisar dergisi etrafında toplandılar.

  Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatında Hisarcılar olarak isimlenidrilen bu grup: Mehmet Çınarlı, Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Munis Faik Ozansoy, Yavuz Bülent Bakiler, Arif Nihat Asya, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Nevzat Yalçın, Sabahattin Engin, H. Rıdvan Çongur, Nurettin Özdemir, Rıza Polat Akkoyunlu, Macit Benice, Yahya Akengin, Sevinç Çokum...

Okumadan Geçme

 • Hisarcılar, derginin sanat anlayışını ve belli başlı İlkelerini ortaya koyan açıklamalarını derginin kuruluşundan 17 yıl sonra yapmışlardır,

 

 •        Hisarcılar, gecikmeli olarak İlan ettikleri bu ilkelere otuz yıllık yayın hayatı boyunca sıkı sıkıya bağlı kalmışlar ve kendilerini, diğer topluluklara karşı (l.Yeniciler, Maviciler, ll. Yeniciler) Türk şiirini ve dilini koruyan yegâne "Kale" olarak görmüşlerdir.

 

Radyoda Hisar Saati” programında sanat görüşlerini açıklamışlardır. Hisar dergisinin 113. ve 114. (Mart 1967) sayılarında aşağıdaki görüşler yayımlanmıştır:

 

   

   

  Hisarcıların Ortak Görüşleri

  Sanatçı Bağımsız Olmalıdır: Sanatçı hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmamalıdır, sanat yapaıtında siyasi propagandaya yer verilmemelidir.

  Sanat Milli Olmalıdır: Ulusal niteliklerden ve ulusal ögelerden uzaklaşmış sanat evrensel olamaz evrenselliğe ulaşamaz.

  Sanatta Yenilik Asıldır: Sanatta yenilik olmalıdır fakat bu yenilik geçmişi ve eskiyi reddetmeden dünden güç alan bir yenilik olmalıdır.

  Sanatçının Dili Yaşayan Türkçe Olmalıdır: Sanatçılar eserlerinde Türkçe sözcüklere yer vermekle birlikte dilimize yerleşmiş, dilimizde yadırganmayan yabancı kökenli sözcükleri de kullanabilir.
       "Bu gruptaki sairler, ölçü konusunda bir dayatmaya karsı olmuşlar, şiir olarak kalabildiği sürece aruzu da, heceyi de, serbest biçimli şiiri de kabul ettiklerini açıklamışlardır.
     
       Şiirin biçim özellikleri yönüyle, aruzda ve hecede alışılmış kalıpların çerçevesinden kurtulup yeni söyleyişlere ulaşmasını hedefleyen Hisarcılar, içerik özellikleri yönüyle de şiirin konusunun sınırlandırılamayacağını, şiir feda edilmemek koşuluyla her konunun işlenebileceğini savunmuşlardır.
      Zira sanatın her şeyden önce bir hürriyet meselesi olduğunu dile getirmişler ancak, dünyanın hiçbir yerinde ve hiçbir zaman mutlak hürriyet rüzgârı esmediğini ileri sürerek “hürriyet perdesi arkasında oynanan maksatlı oyunlara pabuç bırakmayacaklarını” da her fırsatta dile getirmişlerdir."

   

  •  

   

  Hisarcıların Özellikleri

  • İlk sayısı 1950’de yayımlanan Hisar dergisi, iki ayrı dönemde yayın hayatını sürdürmüştür. 1950-1957 arasında yetmiş beş sayı; 1964-1980 arasında 202 sayı yayımlanmıştır.

  • Garipçilere ve İkinci Yeniciler’e tepki göstermişler ve milli duyguları manevi değerleri öne çıkaran bir edebiyattan yana olmuşlardır.

  • Ölçü, uyak gibi klâsik edebiyat öğelerini kullanarak, aşk, doğa ve vatan sevgisi gibi konuları işlemişlerdir.

  • Sanatçının hiçbir ideolojinin sözcülüğünü yapmaması ve bağımsız olması gerektiğini savunmuşlardır.

  • Şiir güzelliğini korumak koşuluyla; aruzu, heceyi, serbest şiiri kullanmayı, şiiri nesre yaklaştırmayı uygun görmüşlerdir.
  •  

   

  SANATÇILAR

   

  İLHAN GEÇER (1917 – 2004)


  • Daha çok aşk ve duyguya dayalı şiirler yazmıştır.

  • Şiirleri dışında eleştirileri de vardır.

  • Uzun yıllar Hisar dergisinin yazı işleri müdürlüğünü yapmıştır.

  • Eserleri

  • Şiir: Büyüyen Eller, Belki, Yeşil Çağ, Hüzzam Beste, Özlem Rıhtımı

   

   

  MUNİS FAİK OZANSOY (1911 – 1975)


  • Hisar dergisi çevresine girerek burada başyazılar yazmıştır.

  • Bir duygu şairi olarak, Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Hamdi Tanpınar’daki şiir zevkini yakalamaya çalışmıştır.

  • Şiir ve Deneme türündeki yapıtlarıyla tanınmıştır.

  • Eserleri

  • Şiir: Büyük Mabedin Eşiğinde, Hayal Ettiğim Gibi, Yakarış, Bir Daha, Zaman Saati, Yakınma, Kaybolan Dünya,
  • Deneme: Düşündüğün Gibi

      

   

   

  YAVUZ BÜLENT BAKİLER (1936 – …)


  • Geleneksel şiirimizin öz ve şekil özelliklerini kendi şiir potasında eriterek kişiliğine kavuşmuştur.

  • Şiirlerinde, Anadolu’ya, Anadolu insanına eğilmiş, onların sorunlarını yapıcı bir tavırla dile getirmiştir.

  • Sade ve rahat bir dili, aydınlık bir üslubu vardır.

  • Milli ve manevi değerlere bağlı kalmıştır.

  • Eserleri

  • Şiir: Yalnızlık, Duvak, Seninle, Harman, Sen Sen Sen, Bir Gün Baksam ki Gelmişsin

  • Gezi Yazısı: Üsküp’ten Kosova’yaTürkistan Türkistan

  • Anı: Unutmadıklarım, Hatırladıklarım

  • İncelemeler: Aşık Veysel, Şiirimizde Ana, Arif Nihat Asya İhtişamı, Mehmet Akif'te Çağdaş Türkiye İdeali 

   

   

  MEHMET ÇINARLI (1925 – 1999)


  • Lise öğrencisi iken şiir yazmaya başlayan sanatçı, şiirlerini önce Antalya Gazetesi, Yedigün ve Yarımay dergilerinde, sonra Çınaraltı ve Doğu’da, daha sonra da arkadaşlarıyla birlikte kurdukları Hisar dergisinde yayımlar.

  • Türk Yurdu, Çağrı, İlgaz ve Töre dergilerinde de yazmıştır.

  • Hem aruz hem de hece vezniyle şiirler yazmıştır.

  • Yerli ve millî kültürle beslenen şiirleri şekil yönünden mükemmel, muhteva yönünden de orijinal hayâllerle doludur.

  • Sâde, yaşayan Türkçe ile ferdî ve millî meseleleri anlatır.

  • Hisar dergisinde yayımladığı deneme ve tenkit yazıları Hisar dergisi Çevresinde bir şâirler okulunun oluşmasını sağlamıştır.

  • Yeni Bîr Dünyâ Kurmuşum” adlı kitabı ile 1976’da Türkiye Millî Kültür Vakfı Şiir Armağanı’nı kazanmıştır.

  • Şairin Hisar dergisinin 26.sayısında geniş bir biyografisi mevcuttur.

  • Eserleri

  • Şiir: Güneş Rengi Kadehlerle, Gerçek Hayali Aştı, Bir Yeni Dünya Kurmuşum

  • Deneme ve makaleleri: Halkımız ve Sanatımız, Söylemek Yaraşır, Sanatçı Dostlarım

   

   

  GÜLTEKİN SAMANOĞLU (1927 – …)  • Hisar’ın kurucuları arasındadır.

  • Hatıraları ve birtakım yaşantının ilham ettiği kapalı duyguları anlattığı şiirlerinde saadeti arar.

  • Eserleri

  • Şiir: Alacakaranlık, Uzun Vuran Gölge

   

   

  MUSTAFA NECATİ KARAER (1929 – 1995)


   

    Atatürk'ün doğumunun 100. yıldönümü dolayısıyla Kültür Bakanlığı'nın dokuz dalda açtığı yarışmalarda, şiir dalında "Kuşlar ve İnsanlar" kitabıyla birincilik ödülünü kazanan Hisar’ın kurucu şairlerinden Mustafa Necati Karaer

  • Hisar’ın kurucuları arasındadır.

  • Halk edebiyatına ilgi duymuştur.

  • Zengin bir çağrışım olan şiirlerinde gelenekten de geniş ölçüde faydalanan sanatçı dile hâkimdir.

  • Kerem ile Aslı’yı yeniden yazmıştır.

  • Eserleri

  • Şiir: Sevmek Varken, Güvercin Uçurtmak, Kuşlar ve İnsanlar, Ses Mimarlarından

   

   

  NEVZAT YALÇIN (1926 – …)


  • Hisar’ın kadrosu içinde yer alan bir sanatçıdır.

  • Eserleri

  • Şiir: A Sokağı, Güneş ve Adam

   

   

  AHMET TUFAN ŞENTÜRK (1924 – 2005)

  Geleneğe bağlı bir şairdir. Konuşma dilini kullanır.

  • Eserleri

  • Şiir: Sarhoş Dünya, Mustafa Kemal, Allah Versin, Çakır Dikeni, İnsanlık Şarkısı, Hepsinden Güzel, Sevgiyle, Dağıstan Aslanı Şeyh Şamil Destanı

   

   

  BEKİR SITKI ERDOĞAN (1926 – …)

  • Aruz ve hece ölçüsünü kullanmış, Divan ve halk şiirinden yararlanmıştır.
  • Rubai türündeki şiirleri Hisar dergisinde çıkmıştır.
  • 1965′te Deniz Harp Okulu Marşı, 1973′te 50. Yıl Marşı, 1981′de 100. Yıl Marşı, 1998′de 75. Yıl Marşı ile birincilik ödülleri kazandı.

  • Eserleri

  • Şiir
  •  Bir Yağmur Başladı, Yalan Dünya, Dostlar Başına

   

   

  COŞKUN ERTEPINAR (1914 – 2006)

  • Bir çocuk kadar masum duygularını, öğretmenlik izlenimlerini tertemiz bir Türkçe ile şiirlerine yansıtmıştır.

  • Şiirlerinde memleket sevgisi, barış, kardeşlik, dostluk gibi konuları işlemiştir.

  • Eserleri

  • Şiir: Dönülmez Zaman İçin, Tek Adam, Kaderden Yana, Mevsimlerin Ötesinden, Güzel Dünya, Şu Dağlar Bizim Dağlar, Zaman Bahçesinde, Destan Atatürk, Küçük Dünyamın İçinden, Dorukta Rüzgâr Var, Sevginin Yedi Rengi

   

  FEYZİ HALICI (1924 – …)

  • Halk şiiri geleneğinden yararlandı.
  • Fezai imzasıyla saz şiiri tarzında şiirler yazdı.
  • Yeni tarz şiirlerinde de başarılıdır.
  • Memleket, din ve dostluk, Mevlana’nın da etkisiyle onun şiirlerinde önemli yer tutar.
  • Anadolu insanının ince duyarlılığını şiirleştirmiştir.
  • Son dönemde sevgi, aile ve çocuk şiirleri yazmıştır.
  • Çağrı dergisini 1957′den beri yayımladı. Konya Âşıklar Bayramı’nı gelenekleştirdi.

  • Eserleri

  • Şiir: Bir Aşkın Şiirleri, İstanbul Caddesi, Günaydın, Dinle Neyden, Rubailer

    

  NÜZHET ERMAN (1928 – 1996)

  • Anadolu halkının ıstırap, sevgi ve çilelerini şiirlerinde işler.

  • Eserleri

  • Şiir: Yeşil, A Benim Canım Efendim, Anadolu, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Hem Hürriyet Hem Ekmek, Türk, Halk Haktır

   

  YAHYA AKENGİN (1946 – …)

  • Hisar dergisinde tanındı.
  • Heceyi sürdürenlerdendir.
  • Hem konu hem de içerik bakımından geleneğe bağlı bir şairdir.
  • Şiirleriyle çeşitli armağanlar aldı.

  • Eserleri

  • Şiir: İstesen, Akşamla Gelen, Kimselere Anlatamadan